Rom M-Horse Top I7 5.1 tiếng Việt file pac + CM2 backup full

Rom M-Horse Top I7 Android 5.1 tiếng Việt file pac stock flash qua ResearchDownload ok + CM2 backup full unbrick cứu máy , treo logo , fix lỗi phần mêm, diệt virus , mã bảo mật…

Thông tin rom:

Device Brand : Top_i7
Device Model : scx35_sp7731gea
Device CPU : sp7731gea
Device IntName : sp7731geaplus_dt_oversea
Device Version : 5.1
Device Compile : 12/15/2016 7:09:03 AM
Device Project : LMY47D release-keys
Device ExtInfo : Top_i7

( Nội dung tải về gồm 2 file , 1 file pac và 1 file backup CM2 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware M-Horse Top I7 , File pac M-Horse Top I7 , Rom gốc M-Horse Top I7 , M-Horse Top I7 mã bảo vệ

Trả lời