Rom Lvmobile LV7i MT6572 flashtool

Rom Lvmobile LV7i MT6572 file hãng stock flashtool fix lõi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick cứu máy,…

( Nội dung tải về gồm 2 file, 2 ver 19 và 20 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Lvmobile LV7i flashtool , Rom gốc Lvmobile LV7i

Trả lời