Rom Lvmobile LV318 Android 5.1 MTK6580 flashtool


Rom Lvmobile LV318 Android 5.1 MTK6580 file stock flash qua sp flash tool unbrick , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus , nvram + data AP BP repair imei…

( Nội dung tải về gồm file stock hãng + file backup flash qua sp flash tool )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời