Rom LVmobile LV29 MT6572 fix lỗi youtube

Rom gốc LVmobile LV29 MTK6572 file hãng flashtool unbrick cứu máy, treo logo, fix lỗi không xem được youtube và các lỗi phần mềm khác…

( Nội dung tải về gồm 2 file , 2 ver )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời