Rom Lumia 640 RM-1077 stock cứu máy

File: Rom stock Lumia 640 RM-1077

microsoft-lumia-640

Xem thêm:  Tool flash lumia đời mới 

Rom lumia 640 rm-1077, file gốc chuẩn flash cứu máy.

Giá: 29K VNĐ

Từ khóa:  rom lumia 640 , file lumia 640 , file rm-1077 , rom rm-1077 , rom stock cuu may lumia 640 , file goc lumia 640 rm-1077 , unbrick nokia lumia 640 , tool flash nokia lumia 640 , chay phan mem nokia lumia 640 rm-1077

Trả lời