Rom Lenovo S5000-H MultiLanguage stock flashtool

Rom Lenovo S5000-H MultiLanguage MT6589 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus,…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Lenovo S5000-H MultiLanguage , Unbrick Lenovo S5000-H , Lenovo S5000-H treo logo

Trả lời