Rom Lenovo A889+ (Melrose) MT6582 4.4.2 flashtool

Rom Lenovo A889+ (Melrose) MT6582 (MT6595 is fake) android 4.4.2 flashtool unbrick, fix lỗi phần mềm, treo logo, nvram fix imei… (ALPS.KK1.MP1.V2.11)

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời