Rom Lenovo A850+ 4.2.2 tiếng Việt flashtool

Rom Lenovo A850+ Android 4.2.2 tiếng Việt flashtool unbrick, fix lỗi phần mềm, treo logo…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


rom gốc Lenovo A850+ tiếng việt , firmware Lenovo A850+ tiếng việt , file Lenovo A850+ tv

Trả lời