Rom Lenovo A526 tiếng Việt 4.2.2 MT6582 flashtool

Rom Lenovo A526 tiếng Việt Android ver 4.2.2 MT6582 file flash qua sp flashtool, repair lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo , nạp TV.

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc Lenovo A526 TV , Firmware Lenovo A526 TV , File Lenovo A526 4.2.2 MTK6582

Trả lời