Rom Lenovo A1000 SC7731 Android 5.0 file pac

Rom Lenovo A1000 SC7731 Android 5.0 file pac flash qua ResearchDownload , xóa mã bảo vệ, repair lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, unbrick…

Thông tin rom:

Device Brand : Lenovo
Device Model : A1000
Device CPU : A1000
Device IntName : A1000
Device Version : 5.0
Device Compile : 17/09/2015 9:17:52 SA
Device Project : A1000_USR_S27762_1509171712_SPRD7731_ROW
Device ExtInfo : Lenovo A1000

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc Lenovo A1000 5.0 , File pac Lenovo A1000 , Firmware Lenovo A1000 unbrick , Rom stock Lenovo A1000

Trả lời