Rom Leagoo Z7 tiếng Việt 7.0 SC9832 file pac

Rom Leagoo Z7 tiếng Việt 7.0 SC9832 file pac stock xóa mật khẩu, fix lỗi phần mềm, treo logo…

LEAGOO_Z7_OS3.0 Lite_E_20180321 – u370_rfs_221-user 7.0 NRD90M

LEAGOO_Z7_OS3.0_Lite_20171114 – u370_rfs_221-user 7.0 NRD90M

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời