Rom Leagoo Z5C tiếng Việt 6.0 SC7731 file pac

Rom Leagoo Z5C tiếng Việt 6.0 SC7731 file pac stock xóa mật khẩu, fix lỗi phần mềm, treo logo, unbrick…

LEAGOO_Z5c_OS1.1_Lite_E_20170228 – sp7731c_1h10_32v4_bird 6.0 MRA58K – SP7731C_V1.0.0

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời