Rom Leagoo Z1 tiếng Việt 5.1 MT6580 Flashtool

Rom Leagoo Z1 tiếng Việt 5.1 MT6580 file stock flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…

Device Brand   : LEAGOO
Device Model   : Android
Device CPU     : MT6580
Device IntName : Z1
Device Version : 5.1
Device Project : ALPS.L1.MP6.V2_BIRD6580.WEG.A.L
Device ExtInfo : Z1
Device DisplayID :LMY47I dev-keys
Device BoardID :Android
Device BuildDate :2016 08 22一 18:21:03 CST

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời