Rom Leagoo T5C tiếng Việt 7.0 SC9853i file pac

Rom Leagoo T5C tiếng Việt 7.0 SC9853i file pac stock xóa mật khẩu, fix lỗi phần mềm, treo logo, unbrick…

LEAGOO_T5c_OS2.1_E_20180310 – k500_lgt_511-user 7.0 NRD90M

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời