Rom Leagoo T5 tiếng Việt Android 7.0 MT6750

Rom Leagoo T5 tiếng Việt Android 7.0 MT6750 file stock flash tool fix lỗi phần mềm, treo logo, unbrick…

LEAGOO_T5_OS2.1_E_20171011(D944WTE3.LEAGOO.N.HB.FHD.S19S29S30HB.1011.V3.14

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời