Rom Leagoo Shark 5000 OS 2.0 ( Android 6.0 ) MT6580

Rom Leagoo Shark 5000 OS 2.0 ( Android 6.0 ) MT6580 tiếng Việt flash tool, fix lỗi phần mềm, treo logo, unbrick…

LEAGOO Shark 5000_OS2.0_170906 – s5033b_s561_leagoo-user 6.0 MRA58K

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời