Rom Leagoo Shark 1 tiếng Việt 5.1 MT6753

Rom Leagoo Shark 1 tiếng Việt 5.1 MT6753 file stock flash tool fix lỗi phần mềm, treo logo, unbrick…

LEAGOO_Shark_1_OS1.2_160711 – full_hct6753_35gu_l1-user 5.1 LMY47D – t875h-otd-s600-33fgu-fhd-128g24g-bom10

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời