Rom Leagoo P1 Android 7.0 tiếng Việt MT6580 Flashtool

Rom stock Leagoo P1 Android ver 7.0 tiếng Việt MTK6580 Flashtool, fix lỗi phần mềm, unbrick cứu máy, treo logo…

LEAGOO P1_OS3.0 Lite_S180301 – t592_otd_p1-user 7.0 NRD90M

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời