Rom Leagoo Elite Y tiếng Việt 5.1 MT6735M

Rom Leagoo Elite Y tiếng Việt 5.1 MT6735M file stock flash tool fix lỗi phần mềm, treo logo, unbrick…

LEAGOO_Elite_Y_E_OS1.1_20160714 – full_hct6735m_35gu_l-user 5.1 LMY47D

Gởi Bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời