Rom Kimfly M5 5.1 file pac + file backup CM2 full

Rom Kimfly M5 android 5.1 file pac stock flash ResearchDownload + file backup CM2 full

Unbrick cứu máy, fix lỗi firmware , treo logo, diệt virus, mã bảo vệ,…

Thông tin rom:

Device Brand : SPRD
Device Model : t13_x163_bp238_64_4
Device CPU : t13_bopai_64_4
Device IntName : t13_x163_bp238_64_4_dt
Device Version : 5.1
Device Compile : 10/14/2016 6:49:30 AM
Device Project : 20161014
Device ExtInfo : M5

( Nội dung tải về gồm 2 file, 1 file pac + 1 file backup CM2 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Kimfly M5 , Rom gốc Kimfly M5 , File pac Kimfly M5 , Kimfly M5 mã bảo vệ

Trả lời