Rom Kenxinda R7 6.0 file pac + CM2 backup full

Rom Kenxinda R7 Android 6.0 file pac stock flash qua tool ResearchDownload + file CM2 backup full unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo , mã bảo mật, diệt virus,…

Thông tin rom:

Device Brand : KENXINDA
Device Model : w860_fwvga
Device CPU : sp7731gea_hdr
Device IntName : w860_fwvga
Device Version : 6.0
Device Compile : 11/10/2016 2:35:24 AM
Device Project : w860_fwvga-user 6.0 -V1.0 – release-keys
Device ExtInfo : R7

( Nội dung tải về gồm 2 file , 1 file pac + 1 file backup CM2 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Kenxinda R7 6.0 , Rom stock Kenxinda R7 6.0 , Kenxinda R7 mã bảo vệ

Trả lời