Rom Kechaoda S7 5.1 SC7731 file pac + CM2 full

Rom Kechaoda S7 Android 5.1 SC7731 file pac stock flash qua tool ResearchDownload + CM2 backup full unbrick cứu máy , fix lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo , mã bảo mật…

Thông tin rom:

Device Brand : SPRD
Device Model : S7
Device CPU : sp7731gea_hd
Device IntName : revo_xx08
Device Version : 5.1
Device Compile : 4/18/2016 10:02:16 AM
Device Project : C19_SC7731_AD5.1_KCD_Y_FWVGA_8+1_S7_W2100_160418
Device ExtInfo : S7

( Nội dung tải về gồm 2 file , 1 file pac flash tool + 1 file backup full CM2 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Kechaoda S7 5.1 , Rom stock Kechaoda S7 , Kechaoda S7 mã bảo vệ

Trả lời