Rom iPhone 6s Trung Quốc Main M718_V3.1 MT6571

Rom iPhone 6s Trung Quốc Main M718_V3.1 MT6571 file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus,…

Thông tin rom:

  – config_version: V1.1.1
platform: MT6571
project: zr71_e_lca
storage: NAND
boot_channel: NONE
block_size: 0x20000

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Xem thêm các file iPhone Trung Quốc khác tại đây

Trả lời