Rom Invens Royal R5 android 5.1 file pac flash tool

Rom Invens Royal R5 android 5.1 unbrick cứu máy, diệt virus , treo logo , mã bảo vệ , fix lỗi phần mềm

Nội dung tải về gồm 2 file, file pac flash qua tool ResearchDownload và file backup full flash qua CM2

Thông tin rom:

Device Brand : invens
Device Model : t13_x163_bopai_S013B_invens_Vietnam_64_4
Device CPU : t13_bopai_64_4
Device IntName : t13_x163_bopai_S013B_invens_Vietnam_64_4_dt
Device Version : 5.1
Device Compile : 1/10/2017 11:10:51 AM
Device Project : invens-Royal R5_Android_5.1_V01_20170110
Device ExtInfo : Royal R5

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


rom goc invens royal r5 , rom stock invens royal r5 , file pac invens royal r5 , rom unbrick invens royal r5

 

Trả lời