Rom Invens Knight W818 MT6580 Flashtool

Rom Invens Knight W818 MT6580 Flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm , diệt virus,…

 

Thông tin rom:

project:w818_648_ax_bp_s007
version:W818_648_AX_BP_S007_V07_20160111
buildtime:20160111125236
camera:ov5693_mipi_raw gc5024mipi_raw gc2145mipi_yuv ov9760_mipi_raw
LCD:rm68200_hd720_dsi_w818_bp_s007_tm hx8394f_hd720_dsi_vdo_w832_ckbn_m8_cmi
TP:focaltech_new GT9XX_NEW_HOTKNOT
flash:KMQ72000SM_B31608EMCP08_EL3AV100TYD0GH121661RAMT29TZZZ8D5BKFAH_125W_95KLTLQ0555SS_5BKF_5BSD9DS28K_8GNCEPN35X_3G3X
modem:w818_band1_band5_co_gps
psensor/lsensor:stk3x1x_auto
gps support:yes

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời