Rom Intex Aqua Classic Mini V04 file pac + CM2 backup full

Rom Intex Aqua Classic Mini V04 Android 5.1 file pac stock flash qua tool ResearchDownload + file CM2 backup full. Fix lỗi firmware , unbrick cứu máy, diệt virus, treo logo, mã bảo vệ,…

Thông tin rom:

Device Brand : Intex
Device Model : Aqua_Classic_Mini
Device CPU : sp7731ceb
Device IntName : Aqua_Classic_Mini
Device Version : 5.1
Device Compile : 7/26/2016 4:53:27 AM
Device Project : Intex_Aqua_Classic_Mini_V04_Vietnam
Device ExtInfo : Aqua Classic Mini

( Nội dung tải về gồm 2 file , 1 file pac + 1 file backup flash cm2 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Intex Aqua Classic Mini V04 , Rom gốc Intex Aqua Classic Mini V04 , Intex Aqua Classic Mini V04 mã bảo mật ok

Trả lời