Rom HTC D820TS MT6752 tiếng Việt Chplay flashtool

Rom HTC D820TS MT6752 tiếng Việt Chplay file stock flash qua sp flash tool, cứu máy , fix lỗi phần mềm, treo logo , diệt virus,…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware HTC D820TS TV , File HTC D820TS TV Chplay , Rom stock HTC D820TS tieng viet

Trả lời