Rom Hotwav Venus X3 MT6572 4.4.2 Flashtool unbrick

Rom Hotwav Venus X3 chip MT6572 android 4.4.2 file stock flash qua sp Flashtool unbrick cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo, nvram fix imei,…

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 39K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Hotwav Venus X3 , File Hotwav Venus X3 flashtool , Rom Hotwav X3 MT6572 , Rom stock Hotwav Venus X3

Trả lời