Rom Hotwav Venus X2 D958 MT6572 Flashtool unbrick

Rom Hotwav Venus X2 mã D958 chip MT6572 file stock flash qua Flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm , treo logo,…

File này dành cho máy chip MTK, nếu máy bạn là loại chip SPD thì tham khảo Rom Hotwav Venus X2 chip SPD file pac + backup full

Thông tin rom:

Device Brand : HOTWAV
Device Model : d958
Device CPU : MT6572
Device IntName : d958
Device Version : 4.4.2
Device Compile : 1/22/2016 12:24:46 PM
Device Project : ALPS.KK1.MP6.V1
Device ExtInfo : Venus_X2

Modem Version : d958_hspa_band1
Localization : en_US fr_FR it_IT es_ES de_DE nl_NL cs_CZ pl_PL ja_JP zh_TW zh_CN ru_RU ko_KR nb_NO es_US da_DK el_GR tr_TR pt_PT pt_BR rm_CH sv_SE bg_BG ca_ES en_GB fi_FI hr_HR hu_HU bn_IN de_AT in_ID iw_IL lt_LT lv_LV ro_RO sk_SK sl_SI sr_RS uk_UA vi_VN tl_PH ar_EG fa_IR th_TH sw_TZ ms_MY af_ZA zu_ZA am_ET hi_IN ar_IL ur_PK my_MM km_KH et_EE az_AZ hdpi
DisplayRes : 960 x 540

Supported LCD :
otm9605a_qhd_dsi_vod_auo5_5
jd9261_dsi_vdo_ivo5_hwd
ili9807_qhd_dsi_vdo_auo5_5

Supported DGT :
ft5x0x_new

Supported CAM :
gc2145_mipi_sub_yuv
ov5645_mipi_yuv_d912
gc2145_mipi_yuv
gc0310mipi_sub_yuv
gc2155mipi_yuv
gc2155mipi_sub_yuv

Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : 110100303034474530 , Name : 004GE0 , Vendor : 11 , [TOSHIBA]
FlashID [1] CID : 110100303034473930 , Name : 004G90 , Vendor : 11 , [TOSHIBA]
FlashID [2] CID : 90014A483447326111 , Name : H4G2a , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [3] CID : 90014A483447316404 , Name : H4G1d , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [4] CID : 700100533130303034 , Name : S10004 , Vendor : 70 , [KINGSTON]
FlashID [5] CID : 3701FF454D43303447 , Name : EMC04G , Vendor : 37 , [NOT_IN_BASE]
FlashID [6] CID : 1501004E355530304D , Name : N5U00M , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [7] CID : 1501004E35575A4D42 , Name : N5WZMB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [8] CID : 1501004E35585A4D42 , Name : N5XZMB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [9] CID : 45010053454D303447 , Name : SEM04G , Vendor : 45 , [SANDISK]
FlashID [10] CID : 7001004D4D43303447 , Name : MMC04G , Vendor : 70 , [KINGSTON]

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 39K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Hotwav Venus X2 , File Hotwav Venus X2 flash by tool , Rom goc Hotwav Venus X2 , Unbrick Hotwav Venus X2

Trả lời