Rom Hotwav Venus X2 chip SPD file pac + backup full

Rom Hotwav Venus X2 loại chip SPD file stock dạng pac flash qua tool ok unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm , treo logo , mã bảo vệ,…

Nội dung tải về gồm 2 file , 1 file pac stock flash qua tool ResearchDownload và 1 file backup full CM2

Dòng này có 2 loại chip MTK và SPD, bài này là file dành cho máy chip SPD, nếu máy bạn là chip MTK thì tham khảo bài Rom Hotwav Venus X2 D958 MT6572 Flashtool unbrick

Thông tin rom:

Device Brand : HOTWAV
Device Model : scx35_s7358_qhd_lm
Device CPU : s7358_qhd_lm
Device IntName : s7358_qhd_lmplus_dt_Multi
Device Version : 5.1
Device Compile : 5/19/2016 11:00:43 AM
Device Project : S7358D3_HWD_X152_LM_HOTWAV_2_QHD_L_B1V01.01B04
Device ExtInfo : Venus_X2

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Hotwav Venus X2 , File Hotwav Venus X2 flash by tool , Rom goc Hotwav Venus X2 , Unbrick Hotwav Venus X2

Trả lời