Rom Hotwav Venus X16 D8058 5.1 MT6580 Flashtool

Rom Hotwav Venus X16 mã D8058 android 5.1 CPU MT6580 file stock flash qua sp Flashtool unbrick , fix lỗi phần mềm , treo logo,…

Thông tin rom:

Device Brand : HOTWAV
Device Model : d8058
Device CPU : MT6580
Device IntName : full_d8058
Device Version : 5.1
Device Compile : 7/14/2016 7:06:06 AM
Device Project : ALPS.L1.MP6.V2_SUNV6580.WE.L_P11
Device ExtInfo : Venus_X16

Modem Version : d8058_hspa_band1
Localization : en_US zh_CN zh_TW es_ES pt_BR ru_RU fr_FR de_DE tr_TR vi_VN ms_MY in_ID th_TH it_IT ar_EG hi_IN bn_IN ur_PK fa_IR pt_PT nl_NL el_GR hu_HU tl_PH ro_RO cs_CZ ko_KR km_KH iw_IL my_MM pl_PL es_US bg_BG hr_HR lv_LV lt_LT sk_SK uk_UA de_AT da_DK fi_FI nb_NO sv_SE en_GB hy_AM zh_HK et_EE ja_JP kk_KZ sr_RS sl_SI ca_ES
DisplayRes : 960 x 540

Supported DGT :
ft6x06

Supported CAM :
bf2507_mipi_raw
gc2355_mipi_raw
gc0406_mipi_raw
ov9762_mipi_raw
imx149_mipi_raw

Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : 110100303034474530 , Name : 004GE0 , Vendor : 11 , [TOSHIBA]
FlashID [1] CID : 110100303034473930 , Name : 004G90 , Vendor : 11 , [TOSHIBA]
FlashID [2] CID : 7001004D4D43303447 , Name : MMC04G , Vendor : 70 , [KINGSTON]
FlashID [3] CID : 90014A483447316404 , Name : H4G1d , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [4] CID : 700100533130303034 , Name : S10004 , Vendor : 70 , [KINGSTON]
FlashID [5] CID : 1501004E355530304D , Name : N5U00M , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [6] CID : 1501004E35575A4D42 , Name : N5WZMB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [7] CID : 1501004E35585A4D42 , Name : N5XZMB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [8] CID : 45010053454D303447 , Name : SEM04G , Vendor : 45 , [SANDISK]

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 39K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Hotwav Venus X16 D8058 , File Hotwav Venus X16 D8058 , Rom Hotwav X16 D8058 flashtool

Trả lời