Rom Hotwav Cosmos V2 D8050 MT6580 5.1 full flashtool

Rom Hotwav Cosmos V2 D8050 chip MT6580 android 5.1 full file stock flash sp flashtool unbrick , fix lỗi phần mềm , treo logo ,…

Thông tin rom:

Device Brand : HOTWAV
Device Model : d8050
Device CPU : MT6580
Device IntName : full_d8050
Device Version : 5.1
Device Compile : 4/15/2016 7:37:44 AM
Device Project : ALPS.L1.MP6.V2_SUNV6580.WE.L_P12
Device ExtInfo : Cosmos V2

Modem Version : d8050_hspa_band125
Localization : en_US zh_CN zh_TW es_ES pt_BR ru_RU fr_FR de_DE tr_TR vi_VN ms_MY in_ID th_TH it_IT ar_EG hi_IN bn_IN ur_PK fa_IR pt_PT nl_NL el_GR hu_HU tl_PH ro_RO cs_CZ ko_KR km_KH iw_IL my_MM pl_PL es_US bg_BG hr_HR lv_LV lt_LT sk_SK uk_UA de_AT da_DK fi_FI nb_NO sv_SE en_GB hy_AM zh_HK et_EE ja_JP kk_KZ sr_RS sl_SI ca_ES
DisplayRes : 1280 x 720

Supported DGT :
ft6x06

Supported CAM :
gc5024_mipi_raw
hm5040_mipi_raw
imx149_mipi_raw
s5k5e2ya_mipi_raw
ov9760_mipi_raw

Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : A80111303546484D42 , Name : 05FHMB , Vendor : A8 , [NOT_IN_BASE]
FlashID [1] CID : 450100445331303038 , Name : DS1008 , Vendor : 45 , [SANDISK]
FlashID [2] CID : 150100463732324D42 , Name : F722MB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [3] CID : 110100303038473330 , Name : 008G30 , Vendor : 11 , [TOSHIBA]
FlashID [4] CID : 8801034E4361726420 , Name : NCard , Vendor : 88 , [FORESEE]
FlashID [5] CID : 150100513732534D42 , Name : Q72SMB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [6] CID : 90014A483847316505 , Name : H8G1e , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [7] CID : 700100563130303038 , Name : V10008 , Vendor : 70 , [KINGSTON]
FlashID [8] CID : 150100464E31324D42 , Name : FN12MB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 39K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Hotwav Cosmos V2 , Rom Hotwav Cosmos V2 , File Hotwav Cosmos V2 flashtool , Unbrick Hotwav Cosmos V2 , Rom Hotwav  V2 flashtool

Trả lời