Rom Hasee W50 T2 Android 4.2.2 MT6582 flashtool

Rom Hasee W50 T2 Android 4.2.2 MTK6582 file flash qua sp flashtool fix lỗi phần mềm, unbrick, virus, treo logo, nvram fix imei…

Thông tin rom:

Device Brand : Hasee
Device Model : Hasee W50 T2
Device CPU : MT6582
Device IntName : Hasee W50 T2
Device Version : 4.2.2
Device Compile : 28/03/2014 7:28:11 SA
Device Project : ALPS.JB5.MP.V1.8
Device ExtInfo : Hasee W50 T2

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời