Rom Gretel G7 MT6582 Unbrick, fix LCD Sp flashtool

Rom Gretel G7 MT6582 file flash qua sp flash tool, dòng này có 3 ver, nạp không đúng ver sẽ mất nguồn. Nội dung tải về gồm 3 file cho 3 ver. 

Unbrick, fix LCD, fix lỗi phần mềm , diệt virus, treo logo…

Gởi bởi TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc Gretel G7 , File Gretel G7 , Firmware Gretel G7 , Unbrick Gretel G7

Trả lời