Rom Gretel G5 MT6580 tiếng Việt Android 5.1 sp flashtool

Rom Gretel G5 MT6580 tiếng Việt Android 5.1 sp flashtool unbrick cứu máy , fix lỗi phần mềm, treo logo , diệt virus…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 29K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Gretel G5 , Rom gốc Gretel G5 , File Gretel G5

Trả lời