Rom Gretel G3 5.1 tiếng Việt file pac

Rom Gretel G3 Android 5.1 tiếng Việt file pac flash qua tool ResearchDownload unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo , diệt virus, mã bảo vệ…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc Gretel G3 , File pac Gretel G3 , Firmware Gretel G3

Trả lời