Rom Gretel G1 MT6580 Android 5.1 TV flashtool

Rom Gretel G1 MT6580 Android 5.1 stock rom tiếng Việt flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo , diệt virus, mã bảo vệ…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 39K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Gretel G1 , Rom gốc Gretel G1 , Unbrick Gretel G1 , Mã bảo mật Gretel G1

Trả lời