Rom Gretel E1 New MT6572 flashtool unbrick

Rom Gretel E1 New MT6572 tiếng Việt file stock flash qua flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus…

( Nội dung tải về gồm 2 file , ver cũ và mới )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc Gretel E1 , Firmware Gretel E1 , File Gretel E1

Trả lời