Rom gốc Gionee P4 MT6582 Tiếng Việt chính thức

zyYJi4L

Rom gốc Gionee P4 MT6582 Tiếng Việt chính thức

File tiếng Việt chính thức, ổn định up qua flash tool.

Flash bằng:  Tool Flash Máy Trung Quốc SP Flash Tool V5

Giá Bán: 50k VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom Gionee P4 tieng viet, rom Gionee P4 chinh thuc, rom stock Gionee P4 , unbrick Gionee P4

Bình luận

Trả lời