Rom Gionee V5 Tiếng Việt 4.2.2 MT6582 Flashtool

Rom Gionee V5 Tiếng Việt ver 4.2.2 chip MTK6582 file flash qua sp flashtool nạp tiếng Việt, unbrick , fix treo logo , lỗi phần mềm, nvram fix imei,…

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


file gionee v5 tv , rom gionee v5 tieng viet , rom gionee v5 flashtool , file gionee v5 flashtool , fix imei gionee v5

Trả lời