Rom Gionee M5 Mini MTK6580 Android 5.1 tiếng Việt Flashtool

File Rom stock Gionee M5 Mini tiếng Việt Android 5.1 MTK6580 , file flash qua sp flashtool fix các lỗi phần mềm, diệt virus, treo logo, nvram repair imeil,…

Thông tin rom:

Device Brand : GiONEE
Device Model : GiONEE_WBW5616
Device CPU : MT6580
Device IntName : M5_mini
Device Version : 5.1
Device Project : WBW5616GS_0301_T5412
Device ExtInfo : M5 mini

Modem Version : gionee6580_we_l_hspa gionee6580_we_l_gprs
Localization : en_US zh_CN zh_TW es_ES pt_BR ru_RU fr_FR de_DE tr_TR vi_VN ms_MY in_ID th_TH it_IT ar_EG hi_IN bn_IN ur_PK fa_IR pt_PT nl_NL el_GR hu_HU tl_PH ro_RO cs_CZ ko_KR km_KH iw_IL my_MM pl_PL es_US bg_BG hr_HR lv_LV lt_LT sk_SK uk_UA de_AT da_DK fi_FI nb_NO sv_SE en_GB hy_AM zh_HK et_EE ja_JP kk_KZ sr_RS sl_SI ca_ES
DisplayRes : 1280 x 720

Supported DGT :
GT1XX

Supported CAM :
gc0310_yuv
imx179_mipi_raw
ov5670_mipi_raw

Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : 150100513832334D42 , Name : Q823MB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [1] CID : 150100513732534D42 , Name : Q72SMB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]

Device Memory Details ( installed ) :
RAM : [2 GiB]
ROM : eMMC 16 GiB
Manufacturer : [SAMSUNG]
Name : BM328

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 45K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

 

Trả lời