Rom full file samsung A9 A9000 6.0.1 unbrick

samsung-galaxy-a9-sm-a9000

Rom stock full file samsung a9 a9000 ver 6.0.1 mới nhất hiện tại ( A9000ZCU1BPE2 ) dùng unbrick cứu máy.

AP_A9000ZCU1BPE2_CL8085531_QB9582219_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar

BL_A9000ZCU1BPE2_CL8085531_QB9582219_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar

CP_A9000ZCU1BPE2_CL8085531_QB9582219_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar

CSC_CHC_A9000CHC1BPE2_CL8085531_QB9582219_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar

Gởi bởi: @huy99

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file a9000 , rom goc samsung a9000 , rom stock samsung a9 , unbrick samsung a9 a9000

Trả lời