Rom full file J3 J320H tiếng Việt cứu máy

Rom full file J3 J320H tiếng Việt cứu máy

full file j320h tv

Rom full J3 J320H tiếng Việt, dùng để unbrick , cứu máy, treo logo , lên tắt, diệt virus,…

Thông tin rom: Ver 5.1.1

AP_J320HXXU0APC5_CL7276829_QB8988451_REV00_user_low_ship.tar.md5

BL_J320HXXU0APC5_CL7276829_QB8988451_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_J320HXXU0APC5_CL7276829_QB8988451_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_OLB_J320HOLB0APC5_CL7276829_QB8988451_REV00_user_low_ship.tar.md5

Giá: 39K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file j3 tieng viet , full file j320h tieng viet , full file j3 j320h tieng viet , rom full j320h , file full j3 tv

Trả lời