Rom full 5 file samsung A3 A310F unbrick ok

Rom full 5 file samsung A3 A310F unbrick

full file a3 a310f

Full file A3 A310F flash qua odin, dùng để unbrick cứu máy khi flash rom 1 file ko fix đc.

Thông tin rom: A3 A310F ver 5.1.1

A3XELTE_EUR_OPEN_HIDDEN220M.pit

AP_A310FXXU1AOLE_CL6507350_QB7640616_REV00_user_low_ship.tar.md5

BL_A310FXXU1AOLE_CL6507350_QB7640616_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_A310FXXU1AOLE_CL6507350_QB7640616_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_VFG_A310FVFG1AOL2_CL6612648_QB7642107_REV00_user_low_ship_.tar.md5

Giá: 60K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa:  full file a3 , full file a310f , 5 file a310f , unbrick a310f , rom full a310f

Trả lời