Rom FPT X9 7.0 MTK6580 flashtool treo logo ok

Rom FPT X9 7.0 MTK6580 file flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, diệt virus, repair firmware, treo logo, nvram repair imei…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc FPT X9 7.0, Firmware FPT X9 7.0 , File FPT X9 7.0 flashtool , FPT X9 treo logo

Trả lời