Rom FPT X8 6.0 file pac + CStool unbrick

Rom FPT X8 6.0 file pac flash qua tool ResearchDownload + file CStool backup unbrick cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus, mã bảo mật,…

Thông tin rom:

Device Brand : FPT
Device Model : X8
Device CPU : sp7731cea_ds7
Device IntName : FPT X8
Device Version : 6.0
Device Compile : 4/27/2017 4:46:06 AM
Device Project : MRA58K release-keys
Device ExtInfo : FPT X8

( Nội dung tải về gồm 2 file, 1 file pac và 1 file backup CStool )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware FPT X8 6.0 , File pac FPT X8 6.0 , Rom gốc FPT X8 6.0 , FPT X8 6.0 mã bảo vệ

Trả lời