Rom FPT X7 SP7731G 6.0 file pac flash by tool ok

Rom FPT X7 SP7731G Android 6.0 file pac stock flash qua tool ResearchDownload unbrick , fix lỗi phần mềm, treo logo , diệt virus, mã bảo mật…

( Nội dung tải về gồm 2 file, 1 file ver 1.1 mới nhất và file ver 1.0 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware FPT X7 6.0 , File Pac FPT X7 6.0 , Rom gốc FPT X7 6.0 , FPT X7 6.0 mã bảo vệ

Trả lời