Rom FPT X6 SPD7731C Android 6.0 file pac flash tool ok

 

Rom FPT X6 SPD7731C Android 6.0 , file pac flash qua tool ResearchDownload ok

Unbrick cứu máy, xóa mã bảo vệ , treo logo , diệt virus , xóa mật khẩu,  fix các lỗi phần mềm khác,…

( Nội dung tải về gồm 1 file pac flash qua tool + 1 file 1 file backup cs full )

Thông tin rom:

Device Brand : FPT
Device Model : Q705EA
Device CPU : sp7731cea
Device IntName : Q705EA_HZX_C7F_FPT_GPS
Device Version : 6.0
Device Project : MRA58K release-keys
Device ExtInfo : FPT X6

Gởi bởi: TCmobile

 

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

 

 

Bình luận

Trả lời