Rom FPT X508 MT6580 Android 6.0 Flashtool

Rom FPT X508 MT6580 Android 6.0 Flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo,…

Thông tin rom:

Device Brand : FPT
Device Model : d8059
Device CPU : MT6580
Device IntName : FPT_X508
Device Version : 6.0
Device Compile : 25/07/2016 9:25:49 SA
Device Project : alps-mp-m0.mp1-V2.34_rgk6580.we.m_P16
Device ExtInfo : FPT X508

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời