Rom FPT X506 V2.0 unbrick fix sọc màn hình

Rom stock FPT X506 V2.0 new LCD unbrick fix sọc màn hình, diệt virus , treo logo , fix lỗi phần mềm,…

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom goc FPT X506 unbrick , Rom FPT X506 fix LCD , Rom stock FPT X506 , file pac FPT X506

Trả lời